Çubuk Barajı

Ankara’nın yeni başkent ilan edilmesi öncelikle şehrin imarı konusunu gündeme getirmiş ve bu imar süreci ülkenin kalkınma ve modernleşme faaliyetlerinin en önemli örneklerinden birini oluşturmuştur. Bu amaçla inşa edilen Atatürk Orman Çiftliği ve Gençlik Parkı gibi yerleri deyim yerindeyse çölden bir vaha yaratma çabasının ürünü olarak değerlendirmek mümkündür. Benzer şekilde Çubuk Barajı da Ankara’daki bu önemli örneklerden biriydi.

Önemi

Baraj, şehrin içme suyu ihtiyacını karşılamak amacıyla inşa edilmişti. Bunun yanı sıra Cumhuriyet’in başkentindeki kalkınma ve modernleşme çabalarının önemli simgelerinden biri haline dönüşmüştür. 1929 yılında ihalesi yapılıp ertesi yıl inşasına başlanmasına karşın ancak 1936 yılında tamamlanabilmiştir. Şehrin içme suyu ihtiyacının yanı sıra sanayinin ihtiyacı olan suyu karşılamak ve tarım arazilerinin sulanmasını temin etmek gibi ekonomik görevleri de üstlenmiştir. Ekonomik etkisinin yanında Ankaralıların vakit geçirebileceği bir sosyalleşme mekânı olarak da düşünülmüştür. Aynı zamanda ticari bir yönü de bulunan bir gazino/lokanta inşa edilmesi, çevresinin ağaçlandırılması, park ve bahçe tasarlanması ve yürüyüş için köprüler yapılması burayı Ankaralıların vakit geçirebileceği bir mesire yeri haline getirmiştir. Buna ilave olarak Yapımında Türk mühendis ve işçilerin çalıştığı ve Cumhuriyet döneminin ilk barajı olan Çubuk Barajı, halkın tekne ile gezintiler yapabildiği, “mamur şehir/modern toplum” yaratma idealinin bir parçası olmuştur. 

Koleksiyon

Çubuk Barajı açılmadan önce, 1936

Yapım aşamasındayken Çubuk Barajı

Baraj anıtının önünde iki askerin hatıra fotoğrafı, 1950

Gazinoda eğlenen bir grup, 1944

Bir anma ya da kutlama nedeniyle Çubuk Barajı’nda yapılan bir tören

Bir grubun baraj ziyaretinde çekildiği fotoğraf

Arka kısmından barajın görünüşü

Tamamlanmadan önce baraj

Gazino ve barajda bir yelkenli

Çubuk Barajı’ndaki gazino

Gazinonun yandan görünüşü

Çubuk Barajı Gazinosu’nnu arka kısmı

Türk bayrakları asılı olan Çubuk Barajı kartpostalı, 1941

Çubuk Barajı’ndaki yürüyüş yolu ve sandalla gezenler

Genel görünüş, 1940

Çubuk Barajı’nın Öğretmen Dergisi’nde çıkan bir fotoğrafı, 1960’lar

Çubuk Barajı’nın arka kısmının görünüşü

Hatıra fotoğrafı çektiren ikili, 1937

Çubuk Barajı’nda hatıra fotoğrafı çektiren bir grup, 1937

Çubuk Barajı’nda hatıra fotoğrafı çektiren çiftler, 1939

Genel görünümü

Çubuk Barajı’ndaki çeşme önünde dinlenen bir adam

Farklı açıdan bir görünüş

Tepeden görünüş

Hatıra fotoğrafı çektiren iki arkadaş, 1937

Arka kısmında bir motorlunun yer aldığı Çubuk Barajı kartpostalı, 1952

Çubuk Barajı‘nın üst kısımda dinlenenler

Barajda hatıra fotoğrafı çektiren bir grup, 1943

Aynı zamanda yürüyüş yolu olan barajın set kısmı

Ruhi Akalar isimli bir askerin evrak-ı metrukesi, Çubuk Barajı, 1939