Diğer

Bu bölümde akademik çalışmalarım dışındaki konuşma, küratörlük gibi diğer deneyimler yer almaktadır. Diğer deneyimler olarak nitelendirdiğim bu işlerim aslında profesyonel işlerimden, yani akademik çalışmalarımdan çok da bağımsız değil. Daha ziyade popüler/yarı popüler olarak nitelendirilebilecek türdedir. Yani aslında bir iç içelik gösterdğini düşünüyorum. Çünkü, en azından benim için, bu tür üretimlerim akademik ilgi alanlarımla paralelik arz ediyor. Bu tür üretimler sizi akademinin “sıkışmışlığından, tekdüzeliğinden” çıkararak size yeni alanlar sağlıyor. Olaylara ve konulara farklı bakış açıları geliştirebilmenizin önünü açıyor. Böylece akademik açıdan da kendinizi beslemiş oluyorsunuz. Ayrıca bazen de akademik çalışmalarınızın bir parçası olarak bu tür etkinliklerde yer alıyorsunuz.


Ansiklopedi Maddesi

Ansiklopedi Adı: Atatürk Ansiklopedisi

Madde Adı: Atatürk Dönemi Türkiye – Çekoslovakya İlişkileri

Tarih: 2024


Bir Mübadele Romanı: “Midilli Operasyonu”

Düzenleyen: Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi

Tarih: 24.04.2024

Moderatör


Youtube Kanalı Adı: +90

Bölüm Adı: İstanbul’da nasıl eğleniyorduk? | “Rio ve Venedik’te yapılan karnavalların anası, bizdeydi”


Podcast Adı: Dinlesen Seversin

Bölüm Adı: İstanbul’da Denize Girilen Yıllarda Pendik Daha mı Yakındı?

Konuşmacı


Podcast Adı: Aposto! Yuvarlak Masa

Bölüm Adı: İstanbul’un Eğlence Hayatları ve Mekânları #18

Konuşmacı


Savaş, Deprem, Demokrasi: Ayvalık’ın Değişen Çehresi (1940-1950)

Düzenleyen: Ayvalık Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Girişimi

Tarih: 20.02.2022

Konuşmacı


Return to the past: Travelers between Czechoslovakia and Turkey / Návrat do minulosti: Cestovatél mezi Československem a Tureckem

Düzenleyen: Center of Joint Activities of the Academy of Sciences of the Czech Republic, Oriental Institute of the Academy of Sciences of the Czech Republic

Tarih: 30.10 – 01.11.2022

Küratör