Tezler

“Tezler” sayfasında lisans, yüksek lisans ve doktora eğitimlerimde yazdığım tezleri bulabilirsiniz.

Doktora Tezi

Dokrora tezimde, iki savaş arası dönemde Türkiye ile Çekoslovakya arasındaki siyasi, ekonomik ve sosyal, yani iki ülke arasındaki tüm ilişkiler ele alındı. Tezim sayesende Türk Tarih Kurumu’ndan eğitim bursu, TUBİTAK’tan ise yurtdışı araştırma bursu kazandım.

Tez Adı: Türkiye-Çekoslovakya İlişkileri (1923-1939)

Üniversite: İstanbul Üniversitesi

Enstitü: Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü

Tarih: 2023

Danışman: Prof. Dr. Serkan Tuna

Tam metin


Yüksek Lisans Tezi

Tez Adı: Ayvalık’ta Sosyal ve Siyasi Hayat (1940-1950)

Üniversite: Manisa Celal Bayar Üniversitesi

Enstitü: Sosyal Bilimler Enstitüsü

Anabilim Dalı: Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

Tarih: 2016

Danışman: Doç. Dr. Nejdet Bilgi

Tam metin

Bu tez daha sonra Tek Parti İktidarından Demokrat Parti İktidarına Uzanan Süreçte Bir Kentin Anatomisi adıyla kitap olarak basılmıştır. Kitabın içeriğine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca kitabı bu linkten satın alabilirsiniz.


Lisans Tezi

Akademik kariyer açısından tezler oldukça önemlidir. Bunun yanı sıra tez sayesinde nasıl araştırma yapacağınızı ve akademik yazı yazacağınızı da öğrenirsiniz. Bu yüzden ben de lisans eğitimim sırasında gönüllü olarak lisans tezi yazmak istemiştim. Konu olarak ise 1947-1950 yılları arasında İzmir’de çıkan Dokuz Eylül isimli milliyetçi bir gazetenin incelemesini yaptım. Böylece akademik hayata ilk adımımı atmış oldum.

Tez Adı: Dokuz Eylül Gazetesi İndeksi ve Değerlendirmesi

Üniversite: Ege Üniversitesi

Fakülte: Edebiyat Fakültesi

Bölüm: Tarih Bölümü

Tarih: 2012

Danışman: Prof. Dr. Hasan Mert

Tam metin