Makaleler

Makaleler sayfasında yüksek lisans dönemimden itibaren çeşitli akademik dergilerde yayımlanmış makalelerim yer almaktadır. Bu makaleler, Cumhuriyet tarihinin çeşitli dönemleri ve konuları hakkındadır. Bunlar arasında; 2. Dünya Savaşı dönemin çnemli politik davalarından olan Sabahattin Ali-Nihal Atsız davası ve Türkçülük-Turancılık davasının basındaki yansımaları, 1944’teki Ayvalık depremi ile 1946 Genel Seçimleri’nde Ayvalık’ı ele aldığım iki makale, daha önce bir bildiri olarak sunduğum 1947’de çıkarılan Sendikalar Kanunu’na basının yaklaşımı üzerine bir makale, Cumhuriyet döneminin önemli yazarlarından, aydınlarından biri olan Aka Gündüz’ün harf inkılabı ve türk dili hakkındaki görüşlerini gazete yazıları üzerinden ele aldığım bir makale, Millî Mücadele döneminin önemli kongrelerinden olan Alaşehir Kongresi’ne katılanların hayatı ve bir Osmanlıca çeviri çalışma yer almaktadır.


Makale Adı: Turkish Diplomats in Czechoslovakia in the Interwar Period (1925–1939)/İki Savaş Arası Dönemde Çekoslovakya’daki Türk Diplomatlar (1925-1939)

Sayı/Tarih: 1/2024

Yayımlandığı Dergi: Český časopis historický

Tam metin


Makale Adı: “Masqueraders” of İstanbul: The Apokries Carnivals in the 1930s/İstanbul’un “Maskaraları”: 1930’larda Apukurya Karnavalları

Sayı/Tarih: 14/2024

Yayımlandığı Dergi: Tarih ve Günce

Tam metin


Makale Adı: Aka Gündüz’ün Harf İnkılabı ve Türk Dili Hakkındaki Görüşleri

Sayı/Tarih: 9/2021

Yayımlandığı Dergi: Tarih ve Günce

Tam Metin


Makale Adı: 1944 Ayvalık Depremi

Sayı/Tarih: 331/2021

Yayımlandığı Dergi: Toplumsal Tarih

Tam metin


Makale Adı: “Bağımsız ve Milli” Sendikalaşma: 1947 Sendikalar Kanunu’na Basının Yaklaşımı

Cilt-Sayı/Tarih: 6-1/2021

Yayımlandığı Dergi: Vakanüvis

Tam metin


Makale Adı: Doktor Lütfi ve Eserleri-I: “Siyaset-i Milliye ve İktisadiye” (çeviri)

Sayı/Tarih: 35/2019

Yayımlandığı Dergi: Yakın Dönem Türkiye Araştırmaları

Tam metin


Makale Adı: 1946 Genel Seçimlerinde Ayvalık

Cilt-Sayı/Tarih: 14-27/2018

Yayımlandığı Dergi: Cumhuriyet Tarihi Araştırmaları

Tam metin


Makale Adı: Basında Irkçılık-Turancılık Davası

Sayı/Tarih: 67/2018

Yayımlandığı Dergi: Akademik Bakış

Tam metin


Makale Adı: Basında Sabahattin ali-Nihal Atsız Davası

Sayı/Tarih: 55/2016

Yayımlandığı Dergi: Akademik Bakış

Tam metin


Makale Adı: Alaşehir Kongresi’ne Katılanlar ve Sosyal Statüleri

Cilt-Sayı/Tarih: 11-3/2013

Yayımlandığı Dergi: Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Tam metin